0903 844 143 | jpkomplet@jpkomplet.sk
homelink
Doprava a montáž tovaru po celej SR
Široký sortiment tovaru skladom na predajni
Stavby na kľúč, Prestavby rodinných domov

HYDROIZOLÁCIE

Strešné hydroizolačné fólie a hydroizolačné systémy FATRAFOL sú určené pre hydroizolácie budov s plochou alebo mierne šikmou strechou - na stavbách bytových, verejných, občianskych, priemyselných, poľohospodárskych,športových a podobne.
Prinášajú pri aplikácii množstvo výhod.

Strešné systémy FATRAFOL sú určené pre všetky konštrukčné riešenia plochých a mierne šikmých striech, t.j. pre strechy jednoplášťové i dvojplášťové, vetrané i nevetrané, s tepelne izolačnou vrstvou pod i nad krytinou, sklonité i bezspádové a pre strechy nepochôdzne, pochôdzne, pojazdné, s násypom kameniva alebo zeminy, so záhradnickou úpravou, zavodnené a podobne.

Strešná fólia sytému FATRAFOLpodľa typu hydroizolačnej fólie môže byť položená na všetky bežné podklady a to ako u novostavieb, tak pri opravách, rekonštrukciách a modernizáciách starších objektov.kh_1.jpg

Strecha - RD Modra